Walory turystyczne

Główne walory tego terenu to malownicze położenie geograficzne, rzeka San, czyste środowisko  przyrodnicze, liczne zabytki, szlaki turystyczne. Walory te podnosi ponadto bogata historia, interesujące zabytki architektury i żywy po dzień dzisiejszy folklor.

Miasto posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki. Urozmaicony krajobraz
i bogata przyroda chroniona jest w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, w którego zasięgu znajduje się część Dynowa. Obszar Parku pokrywa się z obszarem Natura 2000.

Pieszo, na rowerze, kajakiem…:

Nic tak nie cieszy wytrawnego turysty jak wygodne buty, słoneczna pogoda i ładne widoki na szlaku. A piesze, rowerowe czy wodne wędrówki mają to do siebie, że są zdrowe i dostarczają niezapomnianych wrażeń na długie dni. Przez Dynów przebiega kilka oznakowanych szlaków turystycznych, które zaprowadzą nas w ciekawe miejsca i w mieście i okolicach.

Przez miasto przebiegają trzy oznakowane szlaki turystyczne:

  • Szlak niebieski karpacki Dynów – Ustrzyki Dolne  przebiegający przez Dynów – Krasiczyn – Kalwarię Pacławską – Arłamów – Ustrzyki Dolne o  długości 113 km.
  • Szlak niebieski biegnący od Rzeszowa (Biała) – Jawornik Polski – Bachórz do Dynowa
    o długości 40 km.
  • Szlak żółty biegnący od Dynowa  przez Ujazdy – Wilcze (506 m) – Połomię do Czudca i liczący 43 km.

Dokładny opis szlaków: http://www.pttk.rzeszow.pl, http://przemysl.pttk.pl

Szlaki te przebiegają przez najciekawsze miejsca na terenie okolic Dynowa, ukazując różnorodność przyrody, naturalne krajobrazy, w które wplecione są zabytki kultury materialnej, szczególnie drewniane domostwa, cerkwie, kościoły oraz zespoły pałacowe i dworskie.

W Dynowie w ramach unijnego projektu zrealizowanego przez Miasto Dynów wyznaczona została trasa turystyczna, która prowadzi do pięciu położonych na malowniczych pagórkach Dynowa punktów widokowych i plaż nad Sanem (punkty widokowe: Winnica, Krzemieniec, Przy niebieskim szlaku, Kaniowiec, Przy krzyżu katyńskim). Z punktów widokowych rozciągają się piękne widoki na dolinę rzeki San i usytuowane nad jej brzegami miasto, na charakterystyczne pagórkowate krajobrazy Dynowa i okolicznych miejscowości Pogórza Dynowskiego. Punkty wyposażone są w tarasy widokowe (Kaniowiec w wieżę widokową), zadaszenia ze stołami i ławkami, miejsca ogniskowe, stojaki rowerowe, kosze, tablice informacyjne z mapą obrazującą trasę.  Oznakowana trasa liczy około 17 km.  W  dużej części wyznaczona trasa jest obecnie przejezdna i przygotowana do użytkowania przez rowerzystów. Punkty widokowe można również zdobywać odbywając piesze wycieczki. Piękno dynowskiej przyrody możemy również podziwiać przemierzając szlak doliną Sanu i zatrzymując się na plażach nad Sanem (Plaża przy kei, Plaża  na zakręcie Sanu) czy też w ośrodku turystycznym „Błękitny San”. Ośrodek turystyczny zlokalizowany w sąsiedztwie rzeki San wyposażony jest w zaplecze sanitarne i gastronomiczne, parking samochodowy, pole namiotowe z sanitariatami oraz boisko do siatkówki plażowej.

Do podróży rowerowych zachęca również rowerowa trasa przyrodniczo – edukacyjno – turystyczna „Doliną Sanu” wyznaczona przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. W Dynowie początek ( i koniec) mają dwie trasy:

  • Trasa I: Dynów – Pawłokoma – Sielnica – Dylągowa – Dąbrówka Starzeńska – Dynów
    o długości około 24 km.
  • Trasa II: Dynów – Łubno – Nozdrzec – przeprawa promowa – Dąbrówka Starzeńska – Dynów o długości około 22 km.

Istnieje możliwość połączenia tych tras w jedną duża pętlę.

Oprócz pieszych i rowerowych wycieczek pobyt w Dynowie sprzyja uprawianiu sportów wodnych,
w szczególności kajakarstwa. San należy do atrakcyjnych szlaków wodnych, a dolina Sanu obfituje
w piękne krajobrazy, malownicze przełomy, sąsiedztwo dzikich zwierząt i niezapomniane wrażenia. Rzeka przepływa przez miejscowości, w których warto się zatrzymać i zwiedzić urokliwe zabytki. San stwarza również świetne warunki dla wędkarstwa.

Szlak wodny z Sanoka do Przemyśla liczy 113 km. Można podzielić go na 3 – 5 etapów planując noclegi na biwakach w Sanoku, Temeszowie, Dynowie, Słonnem czy Krasiczynie.

W Dynowie nad Sanem powstał, z myślą o turystach, ośrodek turystyczny z zapleczem „Błękitny San.

Wielką atrakcję stanowi kolej wąskotorowa kursująca pomiędzy Dynowem a Przeworskiem. Linia tej Przeworskiej Kolei Dojazdowej liczy 42 km. Trasa kolejki wiedzie przez malownicze miejscowości Pogórza Dynowskiego. Prawdziwą atrakcję stanowi przejazd przez jedyny w Polsce – liczący 602 m - tunel na kolejach wąskotorowych. Kolejka kursuje tylko w soboty i niedziele w sezonie letnim. Dworzec w Dynowie jest najbardziej reprezentacyjnym budynkiem stacyjnym na całej trasie kolejki, wzbogaconym dodatkowo w lokomotywę – skansen.  W 1991 r. Przeworska Kolej Dojazdowa została wpisana do rejestru zabytków.

Mamy nadzieję, że przedstawione walory turystyczne i kulturalne zachęcą do spędzania czasu w naszym malowniczym mieście.

Zapraszamy w nasze strony!