Położenie, ludność

Miasto Dynów to położony w dolinie rzeki San niezwykły zakątek Podkarpacia, miasto o barwnej blisko 600 – letniej historii, której świadectwem są liczne zabytki architektoniczne. Jest to miejsce, gdzie można wypocząć i miło spędzić czas o każdej porze roku. Leży na południu powiatu rzeszowskiego na Pogórzu Karpackim, którego część nazywana jest Pogórzem Dynowskim. Usytuowane jest na niskich wzgórzach w dolinie Sanu. Swym zasięgiem obejmuje powierzchnię  24 km2 i liczy około 6300 mieszkańców.

Dynów jest  jedyną miejscowością  Pogórza Dynowskiego posiadającą prawa miejskie sięgające jeszcze XV w.  Położony jest głównie po lewej stronie Sanu na wysokości 250-270 m n.p.m., natomiast po prawej stronie rzeki usytuowana jest dzielnica miasta – Bartkówka. Stanowi ważny ośrodek życia administracyjnego i społecznego o wymiarze ponadlokalnym. Funkcjonują tu urzędy publiczne, instytucje regionalne, szkoły średnie oraz szereg przedsiębiorstw.

Dynów to miasteczko pełne architektonicznych, krajobrazowych i przyrodniczych ciekawostek, urokliwych miejsc dostarczających okazji do wypoczynku, rekreacji i turystyki.

Nazwa Dynów (dawniej Denow) i jej pochodzenie od dawna budziło zainteresowanie zarówno historyków jak i jego mieszkańców. Wg jednej z legend na miejscu dzisiejszego miasta znajdował się gród, który został spalony przez Tatarów, następnie zbudowany od nowa (łac. de novo).

Duże znaczenie w przybliżeniu wyjaśnienia nazwy miejscowości mogą mieć dane topograficzne, językoznawcze i  historyczne. Jednym z nich jest takie, iż Dynów jest starą nazwą indoeuropejską związaną z wodą i rzeką. Wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, że nazwa Denow wywodzi się od alańskich Antów z III i IV w.


Nasza lokalizacja