Multimedia i wydawnictwa

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najciekawszymi publikacjami o naszym mieście.

Przewodnik turystyczny 
po Mieście Dynowie i Gminie Dynów

Folder opracowany i wydany przez Wydawnictwo LoboSoft II sp.zo.o.
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dynowie i Urzędu Gminy w Dynowie
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-61839-98-9

 

Miasta  Podkarpacia
Wydawca albumu: Wydawnictwo LIBRA
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-89183-76-7
Dynów  - miasteczko na szlaku historii
Folder opracowany i wydany przez Wydawnictwo LoboSoft II sp.zo.o. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dynowie
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-61839-57-6
Dynów na Starych Pocztówkach i Fotografiach
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
Rok wydania: Część I 2009

Dynów mapa turystyczna skala 1:14500
Realizacja wydawnicza: LoboSoft II Sp. z.o.o. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dynowie
Rok wydania:  Wydanie I 2009
ISBN: 978-83-61839-16-3

Miasto Dynów Wita
Wydawca: Urząd Miejski w Dynowie
Rok wydania: Wydanie I 2009

Powiat Rzeszowski - Wczoraj i dziś
Realizacja wydawnicza na zlecenie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie: AWR Atrium Sp. z o.o.
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-923934-74

Dolina Błękitnego Sanu – album
Wydawca: ZGTPD
Realizacja wydawnicza na zlecenie ZGTPD: Oficyna Wydawnicza „Mercator”
Rok wydania: Wydanie I 2009
ISBN: 83-923725-1-4

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Opracowanie graficzne: Sławomir Żuk
Opracowanie tekstu: Karolina Duduś
Tłumaczenia: Jacek Bator, Jolanta Dąbrowicka, Przemysław Woźny
Wydawca: ZGTPD
Rok wydania: Wydanie I 2008
ISBN: 978-83-912615-3-8

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - mapa turystyczna skala 1: 70 000
Opracowanie i skład: Studio Plan Art. na zlecenie ZGTPD
Wydawca: ZGTPD
Rok wydania:  Wydanie II 2007
ISBN: 978-83-923725-6-1

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Wydawca: ZGTPD
Rok wydania: 2006

Dynów – Miasto w Dolinie Sanu
Tekst: Damian Kierek; Redakcja: Jerzy J. Fąfara
Wydawnictwo: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-89891-20-4

Błękitny San – Adam Krzykwa
Wydawnictwo: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-89891-17-4

Zarys Dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie
Wydawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie
Współwydawca: „Wydawnictwo Fundacja” s.c.
Materiał zebrał: Paweł Piróg
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-88887-72-6

Rodzina Trzecieskich herbu Strzemię
Wydawca: Urząd Miejski w Dynowie
Współwydawca: „Wydawnictwo Fundacja” s.c.
Opracowanie: Anna Baranowska-Bilska
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-88887-77-7

Stosunki polsko - ukraińsko - żydowskie w mieście i gminie Dynów
Wydawca: Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "SÓW - POL" s.j.
Autor opracowania:  Grzegorz Szajnik
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-926912-0-4

Dynów w okresie drugiej wojny światowej
Wydawca: „CLICO” sp. z o.o., Al. 3 Maja 7, 30-063 Kraków
Autorzy opracowania: Mieczysław Krasnopolski, Grzegorz Szajnik
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-905247-1-6

Szlak Wodny – Błękitny San - Przewodnik
Wydawca: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Tekst: Marek Lityński; Redakcja: Jan Sołek, Inga Kunysz (współpraca)
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-918711-3-4

Witamy w Dynowie – Informator turystyczny po Mieście Dynów
Wydawca: Urząd Miejski w Dynowie
Opracowanie tekstu: Izabela Bielec, Sabina Majda, Arkadiusz Pindyk
Foto: Daniel Gąsecki, Mariusz Choma, Jan Prokop
Rok wydania: 2005

Przyjedź do Dynowa – Informator turystyczny
Wydawca: Urząd Miejski w Dynowie
Opracowanie: Anna Baran, Jan Prokop
Rok wydania: 2005

Kultura bez granic– w poszukiwaniu wspólnych korzeni
– polsko ukraińska współpraca kulturalna Dynów - Kulików

Wydawca: Urząd Miejski w Dynowie
Rok wydania: 2005

Szkoła przyjazna młodzieży i środowisku –Zespół Szkół w Dynowi, ul. Szkolna 11
Opracowanie tekstu: Anna Chrapek, Renata Potoczna
Foto: Antoni Iwański, Jan Prokop
Wydawca: Zespół Szkół w Dynowie
Rok wydania: 2005

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Wydawca: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Autorzy Fotografi: D. Gąsecki, J. Bylicki, J. Prokop, M. Dżuła, H. Baran, A.Baran, M. Jedynak
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-912615-6-5

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Wydawca: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Rok wydania: 2001
ISBN: 83-912615-5-7

Trasy rowerowe po Pogórzu Dynowskim

Wydawca: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Rok wydania: 2002
ISBN: 83-912615-1-4

Błękitny San – środowisko i jego zagrożenia
Wydawca: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Opracowanie: Jerzy Bylicki, Karolina Duduś, Renata Kaniuczak, Jan Prokop
Rok wydania: 2005

San
Wydawca: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Opracowanie: Karolina Duduś
Rok wydania: 2005

Lasy – Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Wydawca: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Tekst: Małgorzata Bylicka
Opracowanie graficzne: Karolina Duduś
Rok wydania: 2005