Zabytki

Tekst opracowano na podstawie:

  • Monografii „Dynów – studia z dziejów miasta” – pracy zbiorowej pod redakcją Bronisława Jaśkiewicza i Andrzeja Meissnera, Dynów 1995
  • Studium wartości kulturowych miasta Dynowa, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie, Rzeszów 2002
  • www.bliskiesercu.dynow.pl  - strony internetowej Pani Ewy Bielec