Dynów w liczbach

Dynów jest gminą miejską położoną w województwie podkarpackim, na południu powiatu rzeszowskiego. Leży w dolinie Sanu, na Pogórzu Dynowskim. Zajmuje powierzchnię 25 km2. Jest najliczniejszym miastem powiatu rzeszowskiego. Liczba ludności wynosi 6186 osób. W strukturze demograficznej przeważają kobiety, na 100 mężczyzn przypadają 104 kobiety. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 252 osób. Korzystnie przedstawia się struktura wiekowa mieszkańców oraz wskaźnik obciążenia demograficznego. Ponad 60% populacji stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Przyrost naturalny jest ujemny. Pod względem liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym Dynów zajmuje wysoką lokatę pośród gmin powiatu rzeszowskiego i wynosi 56,5.

Dynów jako jedyny ośrodek miejski, dla okolicznej ludności stanowi główne miejsce zatrudnienia i zaopatrzenia, nauki dla młodzieży, jest węzłem komunikacyjnym i ośrodkiem życia kulturalnego. W mieście zarejestrowane są 364 podmioty gospodarcze, z czego 93,1% w sektorze prywatnym.

Dynów posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki. Urozmaicony krajobraz, bogata przyroda, czyste powietrze, rzeki, wyznaczone szlaki turystyczne stwarzają korzystne warunki do obcowania z przyrodą. Atrakcją jest także kursująca na trasie Dynów-Przeworsk kolejka wąskotorowa.

Żródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Zapraszamy do pobierania pełnej publikacji Statystycznego Vademecum Samorządowca 2014 – zawierającej przystępnie zaprezentowane dane statystyczne dotyczące gmin, miast, powiatów i województw.


(kliknij na obrazek aby pobrać dokument PDF)