Sieć WIFI4EU

Bezpłatna sieć WIFI4EU w Dynowie

Pragniemy poinformować mieszkańców Miasta Dynowa, że dzięki przystąpieniu naszego samorządu do programu WiFi4EU mogą już korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi z Internetem w miejscach publicznych.

Połączenie to jest również dostępne dla osób odwiedzających nasze miasto. W sumie z otrzymanego bonu o wartości 15 000 euro sfinansowano montaż 13 hotspotów, 5 zewnętrznych i 8 wewnętrznych.
Po stronie Gminy Miejskiej Dynów pozostaje tylko ponoszenie kosztów podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.

Lokalizacje hotspotów na terenie Miasta Dynów:

1. Rynek Miejski w Dynowie – zewnętrzny
2. Dworzec PKS i Parking Miejski w Dynowie – zewnętrzny
3. Park Miejski w Dynowie – zewnętrzny
4. Orlik w Dynowie – zewnętrzny
5. Stadion Miejski w Dynowie – zewnętrzny
6. Urząd Miejski w Dynowie – 3 wewnętrzne
7. Szkoła Podstawowa w Dynowie – 5 wewnętrznych

Wszystkie lokalizacje zostały oznaczone tabliczkami z informacją:

Co to jest WiFi4EU?

WiFi4EU to inicjatywa wdrażana przez Komisję Europejską. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie na szczeblu lokalnym – na poziomie gmin – publicznego dostępu do bezprzewodowego internetu. W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera postawiła sobie za cel poprawę jakości sieci łączności internetowej w całej Europie. Inicjatywa WiFi4EU pomoże osiągnąć ten cel. Program WiFi4EU ma umożliwić stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci publicznych hotspotów zapewniających Europejczykom dostęp do internetu w gminach w całej Unii Europejskiej.

Jak się połączyć ?

Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste. Komisja Europejska zarządziła, że nazwa sieci musi brzmieć „WiFi4EU”. Nazwa ta będzie wszędzie taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie. Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę bezpiecznego logowania (portal autoryzacji). Będzie mógł zalogować się za pomocą prostego kliknięcia umożliwiającego połączenie. Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie można swobodnie korzystać z internetu! Co więcej, w przypadku rozłączenia się z siecią i ponownego połączenia z nią w ciągu 12 godzin nie będzie konieczne ponowne logowanie.

Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę bezpiecznego logowania
(portal autoryzacji). Wymagane jest podanie Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail.
W celu połączenia z siecią WIFI4EU musisz również zakceptować regulamin korzystania z usługi.