Komisje Stałe Rady

Komisja Rewizyjna

1) Pan Michał Zięzio – Przewodniczący komisji
2) Pani Jolanta Boczar - Wiceprzewodniczący
3) Pan Krupa Piotr
4) Pan Józef Mikoś
5) Pan Tomasz Juras


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1) Pan Kazimierz Gołab – Przewodniczący komisji
2) Pan Paweł Pawłowski - Wiceprzewodniczący
3) Pan Rafał Bilski
4) Pani Jolanta Boczar
5) Pani Maria Chudzikiewicz
6) Pan Piotr Krupa
7) Pan Roman Nowak
8) Pan Andrzej Polewka
9) Pan Marek Siry
10) Pan Aleksander Urban
11)Pan Michał Zięzio
12) Pani Krystyna Mazur

Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów są w szczególności sprawy dotyczące: gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, finansów i budżetu, majątku gminy, bezpieczeństwa publicznego


Komisja Spraw Społecznych

1) Pan Marek Siry - Przewodniczący Komisji
2) Pan Tomasz Juras
3) Pan Rafał Bilski
4) Pani Maria Chudzikiewicz
5) Pan Kazimierz Gołąb
6) Pan Józef Mikoś
7) Pan Roman Nowak
8) Pan Paweł Pawłowski
9) Pan Andrzej Polewka
10) Pan Aleksander Urban
11) Pani Krystyna Mazur

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych są w szczególności sprawy dotyczące: oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Pan Józef Mikoś - Przewodniczący Komisji
2) Pan Paweł Pawłowski - Wiceprzewodniczący
3) Pan Piotr Krupa