Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. 16 6521286
email: mopsdynow@mopsdynow.com.pl
www: mopsdynow.com.pl
BIP: bip.mops.dynow.pl

p.o. Kierownik
mgr Aneta Banat

Godziny urzędowania:
- poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Informacje o jednostce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Dynów.
Podlega bezpośrednio Radzie Miasta, jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Dynów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie powołany jest na podstawie art.46 ust.1ustawy o pomocy społecznej , art.9 ust 1 ustawy o samorządzie terytorialnym oraz uchwały Nr II/16/92 Rady Miejskiej w Dynowie z dnia 28 stycznia 1992 roku w sprawie powołania MOPS.