Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie
ul.Ks.Ożoga 6
36-065 Dynów
Tel. 016-65-22-653
NIP – 813-35-73-466
Regon – 180390352
a-mail : bibliotekadynow@autograf.pl


Godziny otwarcia:
wtorek 10:00 - 18:00
środa 8:00 - 16:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek 10:00 - 18:00
sobota 10:00 - 16:00

Dyrektor:
Grażyna Paździorny

Internetowy katalog księgozbioru biblioteki:
http://www.dynow-mbp.sowwwa.pl/

„Książka to mistrz, co darmo nauki udziela,
Kto ją lubi doradcę ma i przyjaciela.”

Informacje o jednostce

Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie powstała w 1949r. w ramach ogólnopolskiej akcji rozwijania sieci bibliotecznej w mniejszych miasteczkach i wiejskich gminach.

W dniu otwarcia 15.01.1949 r. księgozbiór liczył 500 woluminów, które otrzymano w darze od Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brzozowie. Opiekę nad biblioteką sprawowała nauczycielka ze Szkoły Podstawowej pani Stefania Wolańska. Księgozbiór biblioteki szybko się powiększał.

W 1973 r. biblioteka przejęła patronat nad dziesięcioma bibliotekami w terenie, przyjmując nazwę: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dynowie.W 1993 r. z powodu oddzielenia się gminy od miasta, biblioteka wróciła do dawnej nazwy, przejmując opiekę nad jedną filią w Bartkówce. W tym samym roku posiadała już 18,5 tys. woluminów. Do 1996 r. biblioteka była jednostką samodzielną. Od 1 marca tego roku została podporządkowana wraz z filią w Bartkówce Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Dynowie.

W sierpniu 2001 r. z inicjatywy pani Burmistrz Miasta Dynowa mgr Krystyny Dżuły rozpoczął się remont i przygotowanie lokalu przy ulicy Ks. Ożoga 6 dla potrzeb biblioteki. Przeniesienie zbiorów biblioteki nastąpiło 12 lutego 2002 r. Nowe przestrzenne pomieszczenie, interesujący wystrój wnętrza, ciekawy księgozbiór zwiększyły zainteresowanie czytelnictwem. Od styczna 2004 w bibliotece można korzystać bezpłatnie z internetu.

1 stycznia 2009 r. na podstawie: Uchwały Nr XXV/168/2008 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 listopada 2008 r. dokonano podziału Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie na dwie instytucje kultury:

  • Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga 10
  • Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Dynowie, ul. Ks. Ożoga 6

Tą samą uchwałą nadano bibliotece Statut jako samodzielnej instytucji samorządowej.

Miejska Biblioteka Publiczna realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, zwłaszcza mieszkańców Dynowa.