Wzory formularzy podatkowych 2015

Wzory formularzy podatkowych obowiązujących w 2015 r.

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/153/12 Rady Miasta Dynów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/175/13 Rady Miasta Dynów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości  określa się następujące wzory formularzy:

Nazwa formularza, symbol Wzór do pobrania (PDF)
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),  · (pobierz formularz IN-1)
Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), · (pobierz formularz DN-1)
Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A),  · (pobierz formularz ZN-1/A)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B),  · (pobierz formularz ZN-1/B)
Informacji o gruntach (IR-1),  · (pobierz formularz IR-1)
Deklaracji na podatek rolny (DR-1),  · (pobierz formularz DR-1)
Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A),  · (pobierz formularz ZR-1/A)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B),  · (pobierz formularz ZR-1/B)
Informacji o lasach (IL-1),  · (pobierz formularz IL-1)
Deklaracji na podatek leśny (DL-1),  · (pobierz formularz DL-1)
Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A),  · (pobierz formularz ZL-1/A)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B),  · (pobierz formularz ZL-1/B)