Nieodpłatna pomoc prawna

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


  WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU

Zgodnie z treścią art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) przekazujemy Państwu w formie załącznika aktualną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Dynowie


Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Rzeszowskim.

https://fundacja.togatus.pl/powiat-rzeszowski/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje w Urzędzie Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów według poniższego harmonogramu:
Poniedziałek: 14.00- 18.00
Wtorek- piątek: 7.30-11.30
Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 882 184 152

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne 😊

  1. http://fundacja.togatus.pl/ 
  2. https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
  3. https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos


 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Gdzie otrzymasz darmową pomoc ?

PLAKAT – nieodpłatna pomoc prawna w powiecie rzeszowskim ULOTKA - nieodpłatna pomoc prawna w powiecie rzeszowskim

Więcej informacji znajdziesz na dedykowanej dla Powiatu Rzeszowskiego podstronie projektowej.

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-rzeszowski-2023/


Komunikat

Informuję, że wobec luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie przywrócona stacjonarna obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Po przywróceniu działalności stacjonarnej możliwe będzie udzielania porad zarówno osobiście jak i w formie teleporad. Wyboru sposobu porady dokonuje osoba uprawniona do otrzymania pomocy podczas umawiania wizyty. Wizyty umawiane są pod nr telefonu 882 184 152 lub e-mailem:

 

Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski


PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon, e-mail, www

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

ul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.

poniedziałek 11.00-15.00

wtorek         8.00-12.00

środa           8.00-12.00

czwartek      11.00-15.00

piątek          8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl 

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich
NOWY HORYZONT

Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul Kard. S. Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Młp

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 15.00-19.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Radcowie prawni i adwokaci

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-11.30

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Radcowie prawni

Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2,
36-040 Boguchwała

poniedziałek 10.00-14.00

wtorek         10.00-14.00

środa           14.00-18.00

czwartek      10.00-14.00

piątek          10.00-14.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Adwokaci

Zespół Szkół
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 2
36-030 Błażowa

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

 

 

PUNKTY  NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon, e-mail, www

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej
Experto Pro Bono

Urząd Gminy Dynów
ul. Ks. J. Ożoga 2
36-065 Dynów

poniedziałek   14.00-18.00
wtorek           7.30-11.30
środa             7.30-11.30
czwartek        7.30-11.30
piątek            7.30-11.30

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. S. Batorego 9
35-005 Rzeszów

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 11.30-15.30
środy: również nieodpłatna mediacja

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

 

 


 


Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu rzeszowskiego w 2021 roku

Usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu rzeszowskiego utworzono 7 punktów:
3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Harmonogram działania  punktów w powiecie rzeszowskim w 2021 roku przedstawia się następująco:
 

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

Zakres poradnictwa:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a)  nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon, e-mail, www

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

ul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.

w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

poniedziałek 11.00-15.00

wtorek         8.00-12.00

środa           8.00-12.00

czwartek      11.00-15.00

piątek          8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl 

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich
NOWY HORYZONT

Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul Kard. S. Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Młp.

w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 15.00-19.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Radcowie prawni i adwokaci

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów

w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-11.30

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Radcowie prawni

Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2,
36-040 Boguchwała

w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

poniedziałek 10.00-14.00

wtorek         10.00-14.00

środa           14.00-18.00

czwartek      10.00-14.00

piątek          10.00-14.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Adwokaci

Zespół Szkół
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 2
36-030 Błażowa
w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

 

PUNKTY  NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO

Zakres poradnictwa:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon, e-mail, www

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej
Experto Pro Bono

Urząd Gminy Dynów
ul. Ks. J. Ożoga 2
36-065 Dynów

w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

poniedziałek   14.00-18.00
wtorek           7.30-11.30
środa             7.30-11.30
czwartek        7.30-11.30
piątek            7.30-11.30

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. S. Batorego 9
35-005 Rzeszów

w okresie epidemii COVID-19 punkt działa w formie teleporad

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 11.30-15.30
środy: również nieodpłatna mediacja

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania punktów  można kontaktować się pod numerem telefonu:

882 184 152 lub 17 867 14 69  (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail:
pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl 

Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 882 184 152 lub 17 867 14 69.


 

Spot informacyjny - Nieodpłatna pomoc prawna