Orkiestra Dęta OSP

Orkiestra Dęta jest orkiestrą amatorską zrzeszająca w swych szeregach młodzież jak i dorosłych. Swoja pracą i artystycznymi występami oddziałuje wychowawczo na społeczeństwo, podnosi rangę uroczystości dostarcza godziwej rozrywki, przyczynia się do upowszechniania muzyki poważnej i rozrywkowej.

Jej członkowie poprzez działalność społeczną manifestują swoją postawę obywatelską. Ich entuzjazm i zaangażowanie są godne podziwu i naśladowania, tym bardziej że nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Wykonują różne zawody, ale ich wspólną pasją jest muzyka. Ona ich łączy i pomimo trudnych momentów orkiestra  przetrwała i działa w dalszym ciągu.

Krótki zarys historyczny Orkiestry Dętej OSP Dynów

              W 1888 roku staraniem inteligencji Dynowa ze Zbigniewem Trzecieskim na czele powstała na terenie miasta ochotnicza straż pożarna. Skupiała w swoich szeregach chętnych do pracy społecznej obywateli miasta. W 1930 roku przy OSP Dynów zawiązała się orkiestra dęta. Jej założycielem, twórcą i pierwszym dyrygentem był Tadeusz Dymczak. Prowadził ją przez 43 lata. Uczył chętnych do gry, prowadził próby, sam komponował. Kolejnymi dyrygentami byli: Stanisław Kostur – 15 lat, Józef Jamróz – 17 lat. Eugeniusz Toczek pomagał ostatniemu kapelmistrzowi od 2004 roku do chwili śmierci. Orkiestra występowała na uroczystościach kościelnych i państwowych, brała udział w licznych przeglądach i turniejach. Z orkiestrą współpracował chór i amatorski teatr. Piękny zwyczaj zainicjowany w 1938 roku przez druha Józefa Kędzierskiego to granie pieśni maryjnych z dzwonnicy kościelnej w maju po nabożeństwie wieczornym. Pierwszym wykonawcą był druh Klemens Potoczny. Po nim obowiązki przejął druh Stanisław Kucel. W kolejnych latach towarzyszyli mu: Leon Ostafiński, Tadeusz Krasnopolski, Grzegorz Pawłowski, Tomasz Pyś, Tomasz Tereszak, Iwona Prokop, Janusz Kędzierski. W ostatnich latach XX wieku zmalało zainteresowanie orkiestrą. Starsi członkowie odchodzili, młodzież z wyjątkiem niewielkiej grupy, nie przejawiała chęci do nauki. Instrumenty, jakimi dysponowali strażacy, w większości wymagały wymiany. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Dynowa, pana Zygmunta Frańczaka, zaangażowany został pan Tadeusz Podulka – dyrygent OSP w Brzozowie  i od marca 2007 roku rozpoczął pracę z naszą orkiestrą. Aby uzupełnić skład orkiestry, starał się zachęcić do pracy młodzież. Dzięki bardzo intensywnym próbom i ćwiczeniom z członkami orkiestry, którzy do tej pory grali, przygotował pierwsze występy. W uzupełnionym składzie i pod batutą nowego kapelmistrza orkiestra zagrała na uroczystej sesji Rady Miasta 11.11.2007 r. Koncert ogromnie się podobał i wzbudził szerokie zainteresowanie sprawami orkiestry. W roku 2009 i 2010 dokupiono nowe instrumenty za pieniądze przydzielono budżetu miasta i pozyskane z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Orkiestra uświetnia swoimi występami wszystkie święta państwowe oraz miejskie. Koncertuje również poza miastem i gminą Dynów.