Chór Akord

Zespół chóralny „AKORD” powstał w roku 1981 na fali bardzo aktywnego w tym czasie ruchu solidarnościowego, złożonego między innymi zasłużonych dla terenu Dynowa działaczy kulturalno – oświatowych.

Pierwszy koncert chóru to udział w poświęceniu Sztandaru dla miejscowego NSZZ „Solidarność” w dniu 15 września 1981 roku.

Po tym udanym zresztą występie chór przystąpił do bardzo intensywnej pracy, i mimo stanu wojennego i obaw czy dojdzie do skutku występ, przygotowywał razem z zespołem teatralnym widowisko „Betlejem polskie” Lucjana Rydla.

Do premiery tego widowiska doszło a chór w składzie 30-tu osób był wykonawcą partii aniołów, pasterzy, królów i innych postaci historycznych a także pastorałek i starych przepięknych polskich kolęd. Widowisko w Dynowie i prawie w całym byłym województwie przemyskim zespół przedstawił 26 razy od końca grudnia 82 do końca stycznia 83.

A potem to już rok rocznie nowy program wspólnie z teatrem amatorskim między innymi montaż „Myśląc o Ojczyźnie” z którym uczestniczył w Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Scenicznych OSP. Następnym wyzwaniem były próby a potem bardzo udane spektakle „Misterium Męki Pańskiej” którego premiera odbyła się 15 kwietnia 1984 roku. Spektakl powtarzano wielokrotnie. Od tego czasu chór uczestniczył we wszystkich ważniejszych wydarzeniach kulturalnych Dynowa i województwa – czy to kościelnych czy świeckich – i tak: w 1985 roku brał udział w X Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej, dochodząc do szczebla ogólnopolskiego – za każdym razem z nowym programem uczestniczył w organizowanym przez WDK Przemyśl „Pokazie dorobku gmin” – „...dziękuje za znakomity program prezentowany przez wasz zespół...” – cytat z wpisu do kroniki chóru, podpisany przez wojewodę przemyskiego – rok 1993.

Chór uczestniczył we wszystkich imprezach kościelnych i świeckich a to między innymi w: obchodach świąt narodowych tj. Rocznicy Ustanowienia Konstytucji 3-Maja, Odzyskania Niepodległości 11 listopada i to od połowy lat 80-tych, w otwarciu wszystkich ważniejszych dla Dynowa i okolic instytucji, zakładów, w poświęcaniu sztandarów, w obchodach Złotych Godów, w Dniach Dynowa.

Chór organizuje wieczory kolęd, pieśni popularnych, towarzyskie biesiady, spotkania z piosenką.

W chwili obecnej chór „AKORD” liczy 32 osoby, ma w swoim repertuarze pieśni patriotyczne, religijne, popularne, okazjonalne i jest w trakcie przygotowań programu jubileuszowego „Dwadzieścia lat śpiewania” W roku 2002 Chór „AKORD” obchodził swoje 20-lecie.

Chór „AKORD” jest zespołem skupiającym ludzi dla których udział w zajęciach, koncertach to sposób na spędzanie wolnego czasu, to robienie tego co ukochali. Podstawą moralną działalności chóru jest udział w tym co się dzieje „w moim mieście” i „ dla mojego miasta” czyli dla Mojej Małej Ojczyzny.

W chwili obecnej chór „AKORD” działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie i od 33 lat prowadzony jest przez Pana Andrzeja Kędzierskiego.