Instytucje kultury i stowarzyszenia

Lista organizacji pozarządowych, zespołów artystycznych i komitetów osiedlowych działających w Dynowie

Nazwa organizacji, zespołu

Adres - kontakt

Reprezentanci organizacji

1.Chór „AKORD”

e-mail:
tel.16 6521214
889 748 848

Andrzej Kędzierski

2.Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie

- Zespół Teatralny

- Uniwersytet Złotej Jesieni

- Sekcje Sportowe : tenisa stołowego, badmintona, aerobic i piłki ręcznej.

e-mail:
tel.16 6521234
795 792 330

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Krystyna Dżuła
Zastępca – Magdalena Gołąb
Skarbnik – Jolanta Kozubal- Głuchowska
Sekretarz – Marta Dżuła
Członkowie: Grażyna Malawska, Grzegorz Hardulak,
Bogusław Kędzierski
Komisja rewizyjna: Maria Iwańska, Janusz Politowicz, Wacław Toczek

3.Kapela „TOŃKO”

Antoni Dżuła
ul. Karolówka 110
36-065 Dynów

e-mail:
tel. 16 65 21 949,  698 557 912
www.kapelatonko.art.pl

Antoni Dżuła

4.Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

SP ZSzZ w Dynowie
ul. Polna 3 36-065 Dynow

e-mail;
tel. 16 6521045, 608 332 590
www: sp.zsz-dynow.net

Zarząd:

Prezes– Stanisław Tymowicz
Wiceprezes- Piotr Krupa
Wiceprezes- Bogusława Pinkowicz
Sekretarz-Honorata Mikoś
Skarbnik-Bogusława Smolińska
Członkowie Zarządu:Halina Cygan, Halina Ryba
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący–Paweł Gerula
Członkowie:KongaOleksa Skubisz, Stanisław Guzik

5. Towarzystwa Pomocy im. św. Alberta - Koło Dynowskie

Organizacja Pożytku Publicznego

Dom Pogodnej Starości im.Św. Brata Alberta
ul. Ks. J.Ożoga 12a; 36-065 Dynów
tel/fax 16 65 21 114

e-mail: albertdynow@poczta.onet.pl
www.albert.dynow.pl

Zarząd:
Prezes-Jan Aleksander Gerula
Wiceprezes-Ewa Ryba
Skarbnik-Krystyna Strzelczyk
Sekretarz-Aleksandra Prokop
Członek- Jan Tucki

6. Kapela „Dynowianie”

ul. Ks. Ożoga 10
MOK w Dynowie
tel. 16 65 21 806

www.mok.dynow.pl

Kontakt: 

Jacek Marszałek 600 835 148

Maria Wiśniowska 668 186 521

e-mail: kapela.dynowianie@o2.pl

7. Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogórzanie”

ul. Ks. Ożoga 10
MOK w Dynowie

tel. 16 65 21 806

www.mok.dynow.pl

Andrzej Sowa

8. Stowarzyszenie De-Novo

ul. Piłsudskiego 85
36-065 Dynów

www.de-novo.org.pl

kontakt: 504 780 074

Monika Stopa
Magdalena Miklasz
Ewa Woźniak
Justyna Król
Paweł Kapuściński
Daniel Maziarz

9. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego

- Towarzystwo Przyjaciół Dynowa

tel. 606 686 128

Zarząd:
Prezes – Andrzej Stankiewicz
Wiceprezes-Red.Naczelny „Dynowinki” – Maciej Jurasiński
Członkowie: Marta Dańczak, Dariusz Błotnicki,
Rafał Bilski, Stanisław Tymowicz

10. Ochotnicza Straż Pożarna - Dynów

Dynów, ul. Szkolna 7
tel. 694 366 345
16 65 21 008

Zarząd:
Prezes – Dariusz Niedzielski
Wiceprezes, Naczelnik - Maciej Rybak
Wiceprezes:JerzyChudzikiewicz
Z-ca- Marek Gąsecki
Sekretarz – Andrzej Łach
Skarbnik – Eugeniusz Toczek
Kronikarz – Adam Krajewski
Członek – Stanisław Radoń i Zbigniew Socha

11. Ochotnicza Straż Pożarna - Dynów Przedmieście

tel. 795 234 607

16 65 21 307

Prezes – Leonard Prokop

12. Ochotnicza Straż Pożarna - Dynów u. Bartkówka

tel. 692 227 454

16 65 21 888

Prezes – Adam Wandas

13.Osiedle nr 1

tel. 665 245 476

Zarząd:
Przewodniczący – Daniel Gąsecki
Członkowie: Barbara Cukrzyńska,
Jerzy Malinowski, Józef Prokop, Barbara Sas

14. Osiedle nr 2

tel. 695 324 714

Zarząd:
Przewodnicząca- Barbara Nesterowska
Członkowie: Sylwester Łach,
Agnieszka Haryza,DanutaKrajewska,Zdzisław Piróg

15. Osiedle nr 3

 

Zarząd:
Przewodnicząca – Ewa Wandas
Członkowie: Anna Nowak,Ryszard Duda, Marta Bajda,
Adam Radoń.

16.Osiedle nr 4

tel. 509 951 478

Zarząd:
Przewodniczący- Andrzej Polewka
Członkowie: Beata Dąbrowska,Marcin Hadam, Józefa Pyś
Michał Siry