Gospodarka odpadami

WAŻNE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy!

Z uwagi na utworzenie Celowego Związku Gmin "Eko - Logiczni"  z siedzibą w Błażowej informujemy, że mieszkańców czekają ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ utworzony został wspólnymi siłami przez 5 gmin, tj. Błażowa, Lubenia, Hyżne, Dynów i Miasto Dynów  w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie Związku obowiązują jednolite zasady, tj. jedna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz jeden wspólny Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

NA KOLEJNYCH ZAKŁADKACH  PRZEDSTAWIAMY ZMIANY, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 r.