Inwestycje

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OSP DYNÓW – BARTKÓWKA

Planowany zakres robót związanych z w/w inwestycją to: rozbudowa istniejącego budynku o garaż, nadbudowa budynku polegająca na zlokalizowaniu pomieszczeń użytkowych na poddaszu oraz przebudowa związana z wykonaniem klatki schodowej z parteru na poddasze użytkowe.
W 2014r. rozpoczęto roboty budowalne związane z rozbudową, przebudowa i nadbudową budynku OSP Dynów – Bartkówka. Do listopada 2015r. wykonano stan surowy zamknięty budynku.

BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W DYNOWIE

W maju 2015r. opracowany został projekt budowlany na budowę kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpogrzebowym przy ul. Grunwaldzkiej w Dynowie.
W listopadzie 2015r. rozpoczęto pierwszy etap budowy kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpogrzebowym obejmujący wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku wraz z przyłączami wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przyłącza elektrycznego.
Zakończenie robót budowlanych pierwszego etapu planowane  jest na wrzesień 2016r.