Budżet obywatelski 2022

WYNIKI OCENY (WERYFIKACJI) FORMALNEJ I MERYTORYCZNO-PRAWNEJ PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022


LISTA PROJEKTÓW
zgłoszonych w ramach naboru projektów do Budżetu Obywatelskiego
Miasta Dynów na 2022 rok

Nr projektu

Nazwa projektu

Kwota projektu

Opis projektu

1

AKTYWNE DZIECKO-ZDROWE DZIECKO

49 967,04 PLN

Projekt obejmuje wykonanie na terenie zespołu boisk ORLIK w Dynowie siłowni dla dzieci w skład której wejdą: 1) linarium piramida pajęcza; 2) ścianka wspinaczkowa; 3) zjazd linowy.

2

„Aktywna Dzielnica"Pokaz sprzętu pożarniczego. Warsztaty Kulinarne. Od juniora do seniora.

50 000,00 PLN

Projekt polega na: doposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Bartkówka w Dynowie w sprzęt pożarniczy, oraz doposażenie Koła Gospodyń Bartkówka poprzez zakup sprzętu gastronomicznego i AGD oraz stroi ludowych w celu organizacji warsztatów kulinarnych i pikników rodzinnych.

3

Kreatywny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci oraz plac steet workout dla dorosłych.

49 940,90 PLN

Projekt zakłada: zakup nowych urządzeń na plac zabaw znajdujący się w Parku Miejskim w Dynowie przy ul. Dworskiej w postaci: domku drewnianego na palach dla dzieci, ścianki trójstronnej, pajęczyny wspinaczkowej oraz wymianę nawierzchni na istniejącym placu zabaw na płyty gumowe.

Ruszył drugi nabór propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego
Miasta Dynów na 2022 rok

Od 16 września do 8 października 2021 r. mieszkańcy Dynowa mogą składać propozycje projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu  Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Dynowa.

Na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. przeznaczono kwotę w wysokości 50 000,00 zł. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Dynów (www. dynow.pl), zakładka ,,Budżet obywatelski 2022” oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Dynów (ul. Rynek 2, sekretariat). Niezbędne jest także poparcie zgłoszonego projektu przez co najmniej 5 mieszkańców. Listę z podpisami mieszkańców należy dołączyć do zgłaszanego projektu.

Formularze można składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Dynów, listownie wysyłając na adres Urzędu Miasta Dynów oraz przez Internet za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.