Aktualności

Sadzimy rośliny miododajne

Sadzimy rośliny miododajne

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.
Miasto Dynów w tym roku również wzięło udział w sadzeniu drzewek oraz krzewów miododajnych. Kolejne drzewa i krzewy zostały posadzone w miejscach, gdzie nie tylko będą przyczyniały się do polepszenia kondycji owadów ale zwiększą również atrakcyjność wizualną i ekologiczną terenów w naszym mieście. Akcja sadzenia drzew miododajnych to inicjatywa, która ma na celu propagowanie idei ochrony środowiska i zwiększanie ilości roślin miododajnych w danym regionie.