Aktualności

LIX Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji (2018 – 2023)

Zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2024 r. (tj. środa) o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 odbędzie się LIX Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji (2018 – 2023)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
  4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2024-2032.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2024 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów