Aktualności

„BLISKO biblioteki, daleko od nudy!” - podsumowanie działań pierwszego roku realizacji projektu

 

„BLISKO biblioteki, daleko od nudy!”

podsumowanie działań pierwszego roku realizacji projektu

Przełom lata i jesieni w dynowskiej bibliotece to liczne wydarzenia związane z projektem „BLISKO biblioteki, daleko od nudy!” Działania były realizowane w ramach Konkursu Kierunku Interwencji 4.1. „BLISKO - BIBLIOTEKA │ LOKALNOŚĆ │ INICJATYWY │ SPOŁECZNOŚĆ │ KOOPERACJA │ ODDOLNOŚĆ”  Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. 

Pieszy rajd dla dzieci i młodzieży, warsztaty z rękodzieła dla Seniorów, wydarzenie pt.„Ciekawostki o Elizie Orzeszkowej” to działania promujące i wspierające czytelnictwo, gdzie w centrum uwagi była książka, ale zawsze w oryginalnej, innej odsłonie. Podczas zajęć edukacyjnych na „Zielonej klasie” dominowały przewodniki przyrodnicze, dzięki którym łatwiej można było znaleźć nazwę drzewa, rośliny. A przez udział w „Leśnym kole fortuny” uczestnicy sprawdzali swoją ogólną wiedzę przyrodniczą. „Aktywny Senior” to cykl czterech warsztatów z rękodzieła dla uczestników dynowskiego Uniwersytetu Złotej Jesieni. W odświeżonym i wzbogaconym o nowe pozycje z tej dziedziny księgozbiorze Seniorzy szukali inspiracji do różnorodnych robótek ręcznych, ozdób. Każdy z Nich, mierząc siły na zamiary, wykonał swoje małe arcydzieło wykorzystując wszelkie dostępne materiały. Powstały piękne koszyczki, ramki z gipsu, biżuteria, wianki plecione z papierowej wikliny itp. Członkowie Uniwersytetu Złotej Jesieni spróbowali swoich sił także na scenie podczas wydarzenia pt. „Ciekawostki o Elizie Orzeszkowej”, gdzie przytaczali różne ciekawostki o tej znanej pisarce i interpretowali fragmenty „Nad Niemnem”. Całość wydarzenia, dopracowanie szczegółów to zasługa pani Krystyny Dżuła, która zajęła się sprawami organizacyjnymi. Było to niezwykłe wyzwanie, gdyż odbiorcy byli bardzo wymagający. Występujący swoje słowa kierowali do młodzieży dynowskich szkół średnich. Wydarzenie to miało charakter międzypokoleniowy, integracyjny a młodzież zaintrygowana scenografią, strojami Seniorów dostosowanymi do epoki ze skupieniem chłonęła słowa płynące ze sceny. Było to tym przyjemniejsze, że kilka razy na scenie pojawiły się dzieci i młodzież ze Szkoły Muzycznej w Dynowie, które swoimi występami uświetniły tę uroczystość.

Projekt „BLISKO biblioteki, daleko od nudy!” to również podnoszenie kompetencji bibliotekarzy i przedstawicieli różnych instytucji tak, by osoby zaangażowane we wszelkie działania proczytelnicze miały odpowiednie umiejętności i wiedzę. Ponieważ nowe technologie bardzo szybko się rozwijają, zmieniają i trzeba a wręcz należy „być na bieżąco” w tych kwestiach to zorganizowane zostały dwa szkolenia z tej dziedziny. Były to szkolenia: „Biblioteka dla obywatela” oraz „Nowoczesne technologie w służbie czytelnika” prowadzone przez Wojciecha Hamerlę, nauczyciela informatyki z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Prowadzący w jasny i klarowny sposób przeanalizował obecną sytuację bibliotek, po czym wszyscy stwierdzili, że nie zmienimy już kierunku rozwoju techniki, więc lepiej się z nią „zaprzyjaźnić”, tym bardziej, że oferta współczesnej biblioteki może być źródłem informacji o prawach obywatelskich i miejscem, które odgrywa ważną rolę w ułatwieniu obywatelom dostępu do e-administracji. Podczas szkolenia informatyk poruszył również kwestie sztucznej inteligencji.

Karolina Suska to edukatorka, trenerka, tutorka. Absolwentka Szkoły Liderów PAFW, Akademii Liderów Kultury i Szkoły Trenerów w Dynowie dla bibliotekarzy i partnerów przeprowadziła szkolenie „Trening kreatywności nieszablonowego myślenia”. Szczególną uwagę zwróciła na samoocenę pań oraz motywację do pracy co ma ogromny wpływ rozwijanie problemów oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań. Podzieliła się z paniami swoim doświadczeniem zawodowym, gdyż przez 10 lat zarządzała instytucją kultury zwracając przy tym szczególną uwagę, że w pracy bibliotekarza ogromne znaczenie ma zaangażowanie i chęci szukania nowych rozwiązań!

Jakie znaczenie ma samodzielne czytanie książek w każdym wieku? W jaki sposób codzienna lektura rozwija inteligencję emocjonalną oraz umiejętności dobrej i skutecznej komunikacji w rozwoju osobistym i w funkcjonowaniu w grupie na każdym etapie życia? Odpowiedzi na te pytania mogli otrzymać uczestnicy szkoleń z panią Wandą Matras-Mastalerz, doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii i bajkoterapii. Udział bibliotekarzy i przedstawicieli różnych dynowskich instytucji w szkoleniach „Czytanie lokatą, która procentuje” czy też „Srebrny dobrostan - międzypokoleniowa transmisja wartości” uzmysłowił uczestnikom, jak przy pomocy literackich drogowskazów wypracować skuteczne metody radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i zachwianiach równowagi psychicznej, budować poczucie wartości, poszukiwać własnych dróg i motywować się do osiągania celów.

Wypracowanie sobie świeżego spojrzenia na pracę bibliotekarza, na nowe możliwości i rozwiązania a także podnoszenie kompetencji uczestników projektu „BLISKO biblioteki, daleko od nudy!” odbyło się podczas dwudniowej wizyty studyjnej w Krościenku Wyżnym i Bojszowym.  Odwiedziliśmy biblioteki biorące udział w BLISKO we wcześniej edycji podpatrując ich pracę, ucząc się „dobrych praktyk” oraz wymieniając doświadczeniami z realizacją  projektu i związanymi z codziennym funkcjonowaniem bibliotek. Serdecznie dziękujemy władzom tych miejscowości, paniom dyrektorkom oraz pracownikom za ciepłe, serdeczne przyjęcie.

Podsumowując: w 2023 roku we wszystkich działaniach „BLISKO biblioteki, daleko od nudy!” wzięło udział ponad 250 osób. Należy przy tym zwrócić uwagę, że większość spotkań miała formę warsztatową, stad grupy nie były zbyt liczne. Pamiątkowe zdjęcia wykonał Daniel Gąsecki. Zapraszamy do obejrzenia FB i www biblioteki. Postaramy się też nie zawieść naszych czytelników i użytkowników w przyszłym roku! Będą różne działania, ale liczymy także na współpracę i aktywność lokalnego środowiska chociażby przez udział w tak zwanych „inicjatywach oddolnych”! Już dzisiaj zapraszamy do współpracy w Nowym Roku 2024! A z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa od nowonarodzonej Dzieciny, w każdej sytuacji życia osobistego i zawodowego! Szczęśliwego Nowego 2024 Roku!

Grażyna Paździorny

Anna Marszałek