Zagospodarowanie przestrzenne

System Informacji Przestrzennej Miasta Dynów:
https://sip.gison.pl/dynowmiasto

System Informacji Przestrzennej pozwala na gromadzenie i publikację danych przestrzennych oraz na integrację wielu serwisów mapowych.
Portal zapewnia mieszkańcom oraz pracownikom, możliwość szybkiego oraz intuicyjnego wyszukiwania informacji. Umożliwia jednostkom samorządów terytorialnych, uporządkowanie oraz zestawienie większości danych w jednym miejscu m. in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bazy adresowej.
W systemie informacji przestrzennej Miasta Dynowa udostępniono m.in. wszystkie obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dynowa.

Zapraszamy do odwiedzenia systemu informacji przestrzennej Miasta Dynów: : https://sip.gison.pl/dynowmiasto


Ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych
https://listaplanow.gison.pl/dynowmiasto


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Miasta Dynów
- Kierunki Rozwoju i Polityka Przestrzenna

Pobierz dokument (*.tif)