Wsparcie dla inwestora

Lokalny poziom wsparcia dla inwestora

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na terenie Miasta Dynów ulokować swoją działalność mogą liczyć na ulgi i preferencje podatkowe a także wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji, pozyskiwaniem i szkoleniem kadr.
W Urzędzie Miejskim w Dynowie  działa stanowisko ds. Obsługi Przedsiębiorcy, zapewniające pomoc przy realizacji inwestycji.

Do zadań ww. stanowiska pracy należy:

 • przygotowanie informacji o potencjale inwestycyjnym gminy (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów);
 • informowanie o zachętach udzielanych przez Radę Miasta, urzędy pracy oraz SSE, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe itd.;
 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

Regionalny poziom wsparcia dla inwestora:

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-241 Rzeszów, ul. Lubelska  4; e-mail:  

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
Tel:+48 17 77 36 853
e-mal:

Centrum Obsługi Inwestora powstało w 2001 roku w celu wspierania rozwoju województwa podkarpackiego poprzez stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych. Jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie. Pracownicy Centrum Obsługi Inwestora dysponują specjalistyczną wiedzą z zakresu regulacji prawnych, wskaźników branżowych, aktualnych ofert inwestycyjnych, danych o stanie i ofercie przedsiębiorstw. Dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi, dobrej znajomości lokalnych realiów oraz doświadczeniu w negocjacjach pracownicy Centrum udzielają szybkiej i fachowej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Ważnym źródłem informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków unijnych są Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE). 

ZAKRES USŁUG SIECI PIFE:

 • diagnoza potrzeb klienta,
 • informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
 • dofinansowanie „krok po kroku”,
 • pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów,
 • konsultacje na etapie realizacji projektu,
 • wstępną pomoc w rozliczaniu projektów,
 • indywidualne konsultacje u klienta,
 • udzielanie ogólnych informacji o PROW i PO Ryby.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie podkarpackim mieści się przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4,  w Rzeszowie
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
e-mail:
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30.

Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów – Dworzysko położony jest na terenie Powiatu Rzeszowskiego,
Park Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” jest gospodarczym sercem regionu. Działa tu ponad trzydziestu dużych inwestorów. Funkcjonują tu m.in. firmy z branży lotniczej,e-mobilności, automatyki przemysłowej, budowlanej, handlowej, odzieżowej, kosmetycznej, medycznej, metalowej. Są obecni znani na całym świecie producenci i dystrybutorzy. Wartość dotychczasowych inwestycji to ok. 550 milionów złotych, dzięki którym powstały setki nowych miejsc pracy (docelowo trzy tysiące).

Park Rzeszów – Dworzysko to obecnie największy i najatrakcyjniejszy, kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny w  granicach administracyjnych miasta Rzeszowa, jak i całego Podkarpacia. Jest to miejsce o dużych możliwościach inwestycyjnych i wielkim potencjale ludzkim. Misją Parku jest stworzenie i trwały rozwój liczącego się  ośrodka gospodarczego, bazując na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w  którym przedsiębiorcy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu. W dniu 02.12.2014 r. obszar PNT został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec, dzięki temu Inwestorzy mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe.

Inwestorów zainteresowanych terenami Parku Rzeszów – Dworzysko zapraszamy do kontaktu.
Koordynator Projektu:
Waldemar Pijar, tel. 17 230 06 51, fax 17 230 06 49, tel. kom. 795 431 423, e-mail: waldemar.pijar@powiat.rzeszowski.pl
Kinga Namięta – Majka, tel.  17 230 07 45,  17230 07 46,
e-mail: kinga.majka@powiat.rzeszowski.pl

Krajowy  poziom wsparcia dla inwestora

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).
PAIH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego  projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Kontakt:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
(godziny pracy: pn.-pt., 8:00-16:00)
Kontakt PAIH24: 
Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu http://www.paih.gov.pl