Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

LIII Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji (2018 – 2023)

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji (2018 – 2023)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta za ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową:
  a) Informacja Dyrektora WSPR w Rzeszowie o funkcjonowaniu Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Dynowie,
  b) Informacja Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie o funkcjonowaniu Przychodni Rejonoweji Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Dynowie,
  c) Informacja właściciela Centrum Medycznego DYNMED w Dynowie o funkcjonowaniuPrzychodni,
  d) Informacja o ochronie zdrowia mieszkańców Domu Pogodnej Starości w Dynowie –funkcjonowanie Domu,
  e) Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów,
  f) Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Dynowie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Dynów,
  g) Informacja Burmistrza Miasta na temat ochrony p.poż. na terenie miasta Dynów zabezpieczanej przez jednostki OSP,
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta  na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów