Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

LII Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018 – 2023

Zawiadamiam, że w dniu  7 września 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się LII Sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018 – 2023

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie na przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych dachu kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich wagonu osobowego wąskotorowego 3Aw serii Bxhpi nr 0038002442273 - konserwacji i naprawy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2023-2032.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
    Roman Mryczko


Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów