Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie znak RZ.ZUZ.3.4210.489.2023.MS z dnia 12.02.2024r.

19-02-2024
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn.
czytaj więcej o: Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie znak RZ.ZUZ.3.4210.489.2023.MS z dnia 12.02.2024r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie znak GSK.III.6131.4.2024 z 8.02.2024r.

09-02-2024
Działając na podstawie art. 61§4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie znak GSK.III.6131.4.2024 z 8.02.2024r.

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie nr AB.6740.15.4.2020 z dnia 30.01.2024r.

31-01-2024
Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie nr AB.6740.15.4.2020 z dnia 30.01.2024r.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie znak RZ.ZUZ.3.4213.9.2023.IH z dnia 23.01.2024r.

30-01-2024
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1, 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz.
czytaj więcej o: Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie znak RZ.ZUZ.3.4213.9.2023.IH z dnia 23.01.2024r.

Zarządzenie Nr 9/0050/2024 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 29 stycznia 2024 roku

29-01-2024
w sprawie ustalenia terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do I klas szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina...
czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 9/0050/2024 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 29 stycznia 2024 roku

Zarządzenie Nr 8/0050/2024 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 29 stycznia 2024 roku

29-01-2024
w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów
czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 8/0050/2024 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 29 stycznia 2024 roku

Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie znak RZ.ZUZ.3.4210.489.2023.MS z dnia 18.01.2024r.

24-01-2024
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie znak RZ.ZUZ.3.4210.489.2023.MS z dnia 18.01.2024r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

12-01-2024
Na podstawie art. 57 ust. 5 i art. 59 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 poz.
czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.