Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

W celu wykonania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne, w tym zakłady i jednostki budżetowe. Tworzenie, likwidacja lub reorganizacja jednostek organizacyjnych następuje w drodze uchwały Rady. Rada uchwala statuty tworzonych gminnych jednostek organizacyjnych. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Burmistrz, będący ich zwierzchnikiem służbowym.

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych:

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Publikujący informację Jan Prokop
Publikacja informacji 15.12.2015 22:41
Aktualizacja informacji 22.06.2023 09:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 22.06.2023 09:15 Edycja 8
Jan Prokop - j.prokop 22.06.2023 09:15 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 04.03.2022 10:34 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 25.01.2021 14:06 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 15:17 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 15:16 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 23.12.2015 14:09 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 15.12.2015 22:41 Publikacja 1