Wzory formularzy podatkowych w 2019

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/79/15 Rady Miasta Dynów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych określa się następujące wzory formularzy:

Nazwa formularza, symbol Wzór (PDF) Wzór (doc)
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),  (IN-1 *.pdf) (IN-1 *.doc)
Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), (DN-1 *.pdf), (DN-1 *.doc)
Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A),  (ZN-1/A *.pdf),  (ZN-1/A *.doc)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B),  (ZN-1/B *.pdf),  (ZN-1/B *.doc)
Informacji o gruntach (IR-1),  (IR-1 *.pdf),  (IR-1 *.doc)
Deklaracji na podatek rolny (DR-1),  (DR-1 *.pdf),  (DR-1 *.doc)
Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A),  (ZR-1/A *.pdf),  (ZR-1/A *.doc)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B),  (ZR-1/B *.pdf),  (ZR-1/B *.doc)
Informacji o lasach (IL-1),  (IL-1 *.pdf),  (IL-1 *.doc)
Deklaracji na podatek leśny (DL-1),  (DL-1 *.pdf),  (DL-1 *.doc)
Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A),  (ZL-1/A *.pdf),  (ZL-1/A *.doc)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B),  (ZL-1/B *.pdf),  (ZL-1/B *.doc)