Budżet gminy

Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy.

Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta, a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji Burmistrza.

Projekt budżetu zawiera również sporządzone przez Burmistrza objaśnienia do projektu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określa rada.

BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2024 ROK

Budżet miasta na 2024 rok stanowi Uchwała nr LVII/362/23 Rady Miasta Dynów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dynów na 2024 rok wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2024 r.


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2023 ROK

Budżet miasta na 2023 rok stanowi Uchwała nr XLVI/294/22 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dynów na 2023 rok wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2023 r.


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2022 ROK

Budżet miasta na 2022 rok stanowi Uchwała nr XXXVI/229/22 Rady Miasta Dynów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2022 rok wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2022 r.


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2021 ROK

Budżet miasta na 2021 rok stanowi Uchwała nr XXIII/153/21 Rady Miasta Dynów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2021 rok wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2021 r.


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2020 ROK

Budżet miasta na 2020 rok stanowi Uchwała nr XIV/91/19 Rady Miasta Dynów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2020 rok wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2020 r.


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2019 ROK

Budżet miasta na 2019 rok stanowi Uchwała nr  IV/20/19 Rady Miasta Dynów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2019 rok wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2019 r.


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2018 ROK

Budżet miasta na 2018 rok stanowi Uchwała nr XXXVI/215/18 Rady Miasta Dynów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2018 rok wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2018 r.


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2017 ROK

Budżet miasta na 2017 rok stanowi Uchwała nr XXIV/145/17 Rady Miasta Dynów z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2017 rok wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2017 r.


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2016 ROK

Budżet miasta na 2016 rok stanowi Uchwała nr XIV/84/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2016 rok  wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2016 r.


BUDŻET MIASTA DYNÓW NA 2015 ROK

Budżet miasta na 2015 rok stanowi Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Dynowa z dnia 29 stycznia 2015 roku - w sprawie budżetu Miasta Dynów na rok 2015 wraz załącznikami oraz kolejne uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2015 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Publikujący informację Jan Prokop
Publikacja informacji 27.12.2015 14:28
Aktualizacja informacji 22.01.2024 13:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 22.01.2024 13:44 Edycja 16
Jan Prokop - j.prokop 15.02.2023 13:59 Edycja 15
Jan Prokop - j.prokop 15.02.2023 13:58 Edycja 14
Jan Prokop - j.prokop 29.04.2022 07:43 Edycja 13
Jan Prokop - j.prokop 23.02.2021 07:23 Edycja 12
Jan Prokop - j.prokop 23.02.2021 07:23 Edycja 11
Jan Prokop - j.prokop 27.01.2020 15:37 Edycja 10
Jan Prokop - j.prokop 27.01.2020 15:35 Edycja 9
Jan Prokop - j.prokop 29.01.2019 11:24 Edycja 8
Jan Prokop - j.prokop 08.06.2018 08:39 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 21.02.2017 09:15 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 21.02.2017 09:14 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 14:36 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 14:35 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 14:33 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 14:28 Publikacja 1