Elektronczna Skrzynka Podawcza

Instrukcja składania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Dokumenty elektroniczne można złożyć poprzez:

 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – Urzędu Miejskiego w Dynowie za pośrednictwem elektronicznego formularza platformy EPUAP – złożenie wniosku wymaga posiadania konta użytkownika ( www.epuap.gov.pl / konto jest bezpłatne).
 • Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
  /pr7my68e31/SkrytkaESP
  /pr7my68e31/skrytka

 • Dokument elektroniczny można dostarczyć również osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek w godz. 8.00-16.00,  w pozostałe dni w godz. 7.00-15.00) do sekretariatu mieszczącego się budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie, przy ul. Rynek 2,  pokój nr 10  w na następujących nośnikach danych:
  a) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  b) płyta CD-RW, DVD-RW
  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:Ww. formaty mogą być dostarczone w postaci skompresowanej przy uzyciu formatu ZIP
 • odt
 • rtf
 • doc
 • ods
 • xls
 • csv
 • txt
 • pdf
 • graficzne: gif, tif, jpg, png
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Publikujący informację Jan Prokop
Publikacja informacji 27.12.2015 16:31
Aktualizacja informacji 23.04.2019 14:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 23.04.2019 14:39 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 16:36 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 16:35 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 16:31 Publikacja 1