Druki, formularze, deklaracje, wnioski

Planowanie przestrzenne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
(pobierz - dokument pdf)

Nazwa formularza (symbol) Wzór (pdf) Wzór (docx)
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (nowy) (W-RIRP-1*pdf) (W-RIRP-1*doc)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Dynowa
(W-RIRP-2*pdf) (W-RIRP-2*doc)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta Dynowa
(W-RIRP-3*pdf) (W-RIRP-3*doc)
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działek (W-RIRP-4*pdf) (W-RIRP-4*doc)
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego (W-RIRP-5*pdf) (W-RIRP-5*doc)

Zezwolenia na alkohol

Nazwa formularza (symbol) Wzór (doc)
Oświadczenie roczne o wartości sprzedanych alkoholi (O-ALK-1*doc)
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu (O-ALK-2*doc)
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (O-ALK-3*doc)
Wniosek o wydanie cateringowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (O-ALK-4*doc)